פרשנות ותלמידות

הצורך בספרים בשני התחומים הללו בקרב המאמינים בארץ הוא עצום. פעמים רבות אנשים מופתעים מכך שאין ספרים בעברית על בנושא הוראת דבר ה' או ספרי מבוא לתנ"ך והברית החדשה. המחסור בספרים על האמונה המשיחית בשפה העברית נובע בעיקר מכך שהעברית המודרנית הוחייתה רק בשלהי המאה התשע עשרה ולא נעשה בה שימוש של ממש עד 1948, כשאלוהים השיב את עם ישראל לארץ אבותיהם. בנוסף, קהילה של יהודים מאמינים בישראל התחילה להתפתח באופן משמעותי רק בעשורים האחרונים. כך שאין פלא שספרים בתחום הפרשנות והתלמידות ובתחומים אחרים נחוצים לקהילת המאמינים בארץ .

עד לפני כמה שנים כמעט שלא היו ספרי פרשנות לשישים ושישה הספרים שבכתובים, ואנו מקווים שעד שנת 2020 נציג ספר פרשנות אחד לכל אחד משישים ושישה הספרים. ספרי פרשנות אלה מסייעים לרועי קהילה וזקני קהילה בהכנת דרשותיהם, ועוזרים לכלל המאמינים להבין את המשמעויות העמוקות של דבר אלוהים. עד כה הוצאנו לאור פרשנויות לספרים במדבר, שופטים, יואל ועמוס, הושע, עובדיה ומיכה, ו-תהילים. מהברית החדשה הושלמו ספרי פרשנות על הבשורות של מתי, מרקוס, ו-יוחנן; ומהאיגרות הושלמו ספרי פרשנות על אל הפיליפים, אל התסלוניקים א ו-אל התסלוניקים ב, ו-אל העברים.

כמו כן פרסמנו ספרים בנושאי תפילה, לימוד הכתובים, ההיסטוריה של הקהילה, ותלמידות. מלבד זאת אנו שואפים להעשיר מאמינים בישראל באמצעות הוצאה לאור של כמה יצירות קלסיות, כולל לדעת אותו (ג'. א. פאקר), ה' מלך (ארתור פינק), שואל ומשיב, ואחרים. בנוסף אנו מוציאים לאור ספרים שעוסקים בנושאים ספציפיים עמם אנו מתמודדים כמאמינים. ספרים אלה נכתבו בעיקר על ידי יהודים מאמינים בארץ ישראל. שניים מהם,  זהות יהודית במשיח, ו-בין שני הרים (לימוד על עשרת הדיברות, והדרשה על ההר), נכתבו על ידי ברוך מעוז, מייסד קהילת חסד ואמת והמנהל הראשון של הוצאת הגפן.

פרויקטים של ספרים עתידיים בהוצאת הגפן בתחום פרשנות ותלמידות: