השליחות והחזון

השליחות שלנו היא לתמוך בקהילות בישראל במילוי המשימה שקיבלו מאלוהים בתחום הבישור והתלמידות. אלוהים קרא אותנו גם בתנ"ך וגם בברית החדשה ללכת ולבשר, כדי שאמת דבר ה' תשנה לבבות באמצעות כוח רוח הקודש. אלוהים משתמש בנו כדי שבחסדו יוכל למשוך אחרים לישועה ותקווה. הנביא ישעיה כתב: "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה; אמר לציון מלך אלוהיך" (נב 7). ישעיה קרא לעם ישראל להעביר את המסר של הבשורה ולהכריז שאלוהי ישראל אכן מולך.

ישוע אמר את דברי הסיכום הנהדרים והמאתגרים האלה לתלמידיו לפני שעלה לשמים: "ניגש ישוע לדבר אתם ואמר: 'ניתנה לי כל סמכות בשמים ובארץ. על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, הטבילו אותם לשם האב, והבן ורוח הקודש, ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה אתכם אני כל הימים עד קץ העולם' " (מתי יח 20-18). משימת הבישור ניתנה לקהילה.

הוצאת הגפן מבקשת לתמוך במילוי משימה נהדרת זו כי הקהילה היא אור לעם היהודי ולעולם כולו. החזון שלנו הוא לראות את גוף המשיח בישראל מגיע לבגרות רוחנית.

.

באלפיים השנה האחרונות תמיד נותרה בעם היהודי שארית של מאמינים במשיח, אבל גוף המשיח בארץ נוסד מחדש רק בעשורים האחרונים. אליעזר בן יהודה החייה את השפה העברית במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים. מאז ועד 1948 עלו יהודים רבים לארץ אבותיהם, דבר שהוביל להקמת מדינת ישראל. אלוהים סלל את הדרך לשיקום עם ישראל, והחייאת השפה והארץ אפשרו לבשורה להתפשט בעצמה ובשפת אחת, העברית, בקרב היהודים.

.

מסיבה זו, משנת 1975 פרסמה הוצאת הגפן ספרים הנוגעים לתחומים שונים של החיים המשיחיים. היום מתרכזת ההוצאה בשלושה תחומי הוצאה לאור עיקריים: בישור, תלמידות ותיאולוגיה, והורים וילדים.