עיבוד לשוני: שושן דניאלסון

עמודים: 332

 

ניתן לרכוש ספרים בודדים מתוך הנביאים לפי חלוקה הבא:

תהילים

משלי ואיוב

דברי הימים א ו-ב

עזרא ונחמיה

שיר השירים, רות, איכה, קוהלת, אסתר, ודניאל