© 2004, כל הזכויות שמורות להוצאת הגפן

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לשכתב, להעלות לרשת האינטרנט, לשלוח בדוא"ל, לאחסן במאגר מידע או להפיץ קובץ זה או קטעים ממנו בשום אמצעי – אלקטרוני או מכני, ללא אישור מראש ובכתב מהוצאת הגפן.

לשאלות צרו קשר: office@ha-gefen.org.il

 

עיבוד לשוני: שושן דניאלסון

עמודים: 332

 

ניתן לרכוש ספרים בודדים מתוך הנביאים לפי חלוקה הבא:

תהילים

משלי ואיוב

דברי הימים א ו-ב

עזרא ונחמיה

שיר השירים, רות, איכה, קוהלת, אסתר, ודניאל