חזרתו של החזיר הכשר

30.00

הרב המשיחי יצחק שפירא מגלה בספרו מיהו החזיר הכשר על בסיס תפיסה יהודית.